Home » MIJN VOOROUDERS

Categorie: MIJN VOOROUDERS

De middeleeuwse Noorens

Er was eens… in de Middeleeuwen een eerste boerengezin Nooren in Brabant. Wil je weten wat de overeenkomst is van relieken en mobieltjes? Lees mijn verhaal over de middeleeuwse Noorens!
Nu te lezen op https://www.bio-redactie.nl/essays/ – voorlopig. Later alleen via de vriendenpagina (vraag per mail om toegang).
Hier de achtergrond en samenvatting. Een gezin, vrouw, man, en kinderen vormden de opmaat voor mijn voorouders Nooren en stamboom van vaders zijde: de naam Nooren moet zijn ontstaan als bijzondere bijnaam. De nakomelingen bleven de naam aan elkaar doorgeven als familienaam om zich te onderscheiden van het ‘manwideweb’, het netwerk van de mensheid. Dat was handig: die naam Nooren gaf mij een handvat voor een concreet beeld van een deel, een reeks van middeleeuwse voorouders langs een mannelijke lijn.
De middeleeuwse Nooren generaties bleven lange tijd boeren in het Brabantse heidelandschap. Zij leefden ‘in voorspoed en tegenspoed’ en moesten antwoord zien te vinden op existentiële vragen net zoals wij dat moeten in de 21ste eeuw. Zij gebruikten echter relieken,  devotiekruisjes en penningen – min of meer – zoals de moderne mobieltjes. Dat was een van de meest merkwaardige stellingen die boven water kwamen in antwoord op de vragen die ik mezelf stelde. Ja, toegegeven: de communicatie was wat beperkter. En die relieken maakten – in verbinding met wonderen – deel uit van een sterk en geloofwaardig christelijk zingevingssysteem dat eeuwenlang in stand bleef. De middeleeuwse Noorens kenden alleen dit ene zingevingssysteem en moesten het zien te redden zonder ver doorontwikkelde industrie en wetenschap. Petje af dat zij onder die omstandigheden door konden leven en kinderen hebben grootgebracht .

….

Mijn voorouders – vervolgverhalen-Auch in Deutsch

In 1919 woonden de ouders van mijn moeder, Hugo en Grete Rehak, in Kassel-Salzmannshausen; Hugo tenminste vanaf zijn elfde jaar, Grete vanaf ongeveer haar zestiende jaar. Ze zijn beiden kinderen van ‘arbeidsmigranten’ ….;

1919 lebten die Eltern meiner Mutter, Hugo und Grete Rehak, in Kassel-Salzmannshausen; Hugo mindestens ab elf Jahren, Grete ab etwa sechzehn Jahren. Sie sind beide Kinder von “Arbeitsmigranten” die von Ost nach West gezogen sind, ….

–>  NL    klik op link voor het verhaal van ...Mijn voorouders DEEL TWEEof …Mijn voorouders DEEL DRIE.

–>   D   klicke auf link für die Geschichte …Meine Vorfahren-TEIL ZWEI.oder…..Meine Vorfahren TEIL DREI...

Afbeelding: Gedenkboom voor meesterwever Johann, mijn overgrootvader
Bild: Denkmal gemacht für Webermeister Johann, meinen Urgrossvater

–> klik op link voor  Het verhaal Gedenkboom

….

Mijn voorouders

Oude fotoalbums en dozen met spulletjes van overleden familieleden zijn onvervangbaar en kun je toch niet zomaar weggooien? Bij ons thuis kregen ze altijd wel opnieuw een plek ergens achteraf in een kast toegewezen wanneer we gingen verhuizen. Historisch onderzoek is op zich al interessant. Familieonderzoek is extra boeiend. Zou ik een soort van geestelijke herkenning en verbondenheid gaan voelen met deze voorouders over ruimte en tijd heen?
–> klik op link voor verhaal Mijn voorouders DEEL EEN
–> klicke auf link für Geschichte Deiner und  Meine Vorfahren TEIL EINS