Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring van Bio-redactie

Vanaf 25 mei geldt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We vinden het belangrijk dat je privégegevens ook echt privé blijven en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Bureau Bio-redactie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.bio-redactie.nl — Centrumlaan 10 — 6869VE Heveadorp — +31 622357578

Bureau Bio-redactie onderscheidt twee contactgroepen: — Abonnees van de nieuwsmail; — Opdrachtgevers, debiteuren en crediteuren.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Via www.bio-redactie.nl

Deze website biedt je de mogelijkheid je aan te melden voor een nieuwsbrief per e-mail . We vragen je voornaam, achternaam en e-mailadres in te vullen. De gegevens worden opgeslagen bij Mailchimp, de applicatie waarmee de nieuwsmail wordt verstuurd.
Mailchimp is een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf. Mailchimp conformeert zich aan de AVG via het EU-VS privacy shield. Je vindt meer informatie over de Privacyverklaring van Mailchimp met de AVG op https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau Bio-redactie verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn: — Voor- en achternaam en  E-mailadres; — Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke principes wij jouw persoonsgegevens verwerken

Bureau Bio-redactie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: — Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; — Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bureau Bio-redactie verzamelt persoonsgegevens voor zover het gebruik van die persoonsgegevens voor het doel nodig is en bewaart je persoonsgegevens veilig en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Gegevens bewaren we in beveiligde digitale bestanden (PC) en soms op papier (prints, facturen, bonnen, notitieblok). De gegevens van het platform – de website – worden opgeslagen op servers die in Europa worden gehost. Persoonsgegevens die opgeslagen worden ten behoeve van mailings worden in de cloud bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nadere informatie over onze bewaartermijnen is op te vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Bio-redactie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht zoals een accountant, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bureau Bio-redactie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor een verleende opdracht factureert Bio-redactie zoals overeengekomen; bij de oplevering of 50% bij de start en 50% bij oplevering. Bio-redactie zal ook de klantgegevens die tot haar beschikking zijn gesteld nooit verkopen, verhuren, of gebruiken voor spamdoeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mocht je je afvragen waarom je op de website van Bureau Bio-redactie nooit een ‘cookie’-popup ziet: wij bewaren geen IP-adressen. Je bezoeken zijn niet tot aan je computer herleidbaar.
MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Social media cookies

Op onze website vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn, zodat je eenvoudig informatie over ons op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie die onthoudt dat je ingelogd bent; je hoeft dan niet elke keer op Twitter of Facebook in te loggen als je iets wilt delen. Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de Bio-redactie website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kan je deze functie uitschakelen.

Wat je rechten zijn: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Op alle nieuwsbrieven vind je een link om je uit te schrijven als abonnee.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bureau Bio-redactie.
Je kunt een verzoek gerelateerd aan jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@bio-redactie.nl.
Bureau Bio-redactie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureau Bio-redactie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@bio-redactie.nl

Bureau Bio-redactie kan dit privacy beleid en activiteiten zo nu en dan wijzigen. We zullen onze contactpersonen over veranderingen informeren zoals wettelijk vereist en een geactualiseerde privacyverklaring op de website plaatsen.